SM 40-6 Elektroizolaciona četka za održavanje

  • Služi za održavanje postrojenja pod visokim naponom

  • Četka je izmenjiva

  • Izolaciona motka je izrađena od najkvalitetnijih polimernih materijala koji obezbeđuju dobre dielektrične i mehaničke osobine

  • Radni napon: do 35 kV

  • Radna dužina: 1,5 m

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com