SM 40-5 Elektroizolaciona manipulativna motka

  • Motka služi za prenos elektroenergetskih kablova pod visokim naponom

  • Radi težine kablova, koriste se istovremeno više motki sinhronizovano

  • Kuka je prilagođena za razne prečnike kablova

  • Izolaciona motka je izrađena od najkvalitetnijih polimernih materijala koji obezbeđuju dobre dielektrične i mehaničke osobine

  • Isporuka je u nepromočivoj transportnoj torbi sa ručicom

  • Radni napon: do 35 kV

  • Radna dužina: 1,5 m

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com