SM 40-4 Klešta za visokonaponske osigurače

  • Motka služi za vađenje i postavljanje visokonaponskih osigurača

  • Motka se se sastoji iz jednog dela koji na kraju ima podesna klešta za prihvat i čvrsto držanje visokonaponskih osigurača

  • Izolaciona motka je izrađena od najkvalitetnijih polimernih materijala koji obezbeđuju dobre dielektrične i mehaničke osobine

  • Isporuka je u nepromočivoj transportnoj torbi

  • Radni napon: do 35 kV

  • Radna dužina: 1,3 m

  • Maksimalni otvor čeljusti klešta: 95 mm

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com