SM 40-1 Izolaciona manipulativna motka

  • Motka služi za uklapanje rastavljača

  • Motka se se sastoji iz dva dela koji se lako međusobno povezuju

  • Izolaciona motka je izrađena od najkvalitetnijih polimernih materijala koji obezbeđuju dobre dielektrične i mehaničke osobine

  • Isporuka je u nepromočivoj transportnoj torbi

  • Radni napon: do 40 kV

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com