SM 20 Stalni indikator visokog napona

  • Indikator je predviđen za montažu na visokonaponskim postrojenjima u zatvorenim i otvorenim prostorima radi stalnog pokazivanja prisustva napona

  • Vizuelna indikacija visokog napona je trepćućim super red LED diodama kojih u senilu ima 8 komada

  • Prosečni radni vek jednog indikatora je preko 10 godina ukoliko se mehanički ne ošteti

  • Svaki indikator se isporučuje u posebnoj kartonskoj kutiji

  • Radni napon: 5-75 kV

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com