SM 10-6B Dvopolni indikator

 • Dvopolni komparator sa demontažnim antenama

 • Jedna od elektroizolacionih motki za rukovanje koje su povezane visokonaponskim silikonskim kablom sadrži komparatorsku glavu sa LED svetlosnom i PIEZO zvučnom indikacijom prisustva napona

 • Komparator detektuje naponske razlike između dve tačke na instalacijama

 • Komparator proverava ispravnost visokonaponskih osigurača

 • Komparator detektuje dve iste faze

 • Komparator poseduje alkalnu bateriju 9V, trajanje baterije je preko 3 godine

 • Ugrađen ispitivač ispravnosti

 • Maksimalno rastojanje između antena je 2,60 m

 • Isporuka u nepromočivom tvrdom transportnom koferu

 • Radni napon: 5-40 kV

 • Radna dužina: 1,25 m

 • Sklopljena dužina: 0,62 m

 • Težina sa koferom: 2,8 kg

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com