SM 10-6 Dvopolni komparator visokog napona

 • Dvopolni komparator sa demontažnim antenama

 • Jedna od elektroizolacionih motki za rukovanje koje su povezane visokonaponskim silikonskim kablom sadrži komparatorsku glavu sa LED svetlosnom i PIEZO zvučnom indikacijom pisustva napona

 • Indikator je bez dodatnog baterijskog napajanja

 • Komparator detektuje naponske razlike između dve tačke na instalacijama

 • Komparator proverava ispravnost visokonaponskih osigurača

 • Komparator detektuje iste faze

 • Ugrađen piezo-električni ispitivač ispravnosti indikatora

 • Maksimalno radno rastojanje između antena indikatora je 2,60 m

 • Isporuka je u nepromočivom tvrdom transportnom koferu

 • Radni napon: 5-40 kV

 • Radna dužina: 1.25 m

 • Sklopljena dužina: 0.62 m

 • Težina: 2.8 kg

SMER Zemun

Živka Petrovića 88

11080 Zemun

Srbija, Beograd

Tel.: +381 11 2107-451

Faks: +381 11 2107-452

email: sales@smer-zemun.com